דגשים לכתיבת פרק מבוא בעבודה סמינריונית

דגשים לכתיבת פרק מבוא בעבודה סמינריונית

דגשים לכתיבת פרק מבוא בעבודה סמינריונית

במה חשוב לעסוק הפרק מבוא?

בדומה לספרות מקצועית, כך בעולם האקדמי קיים פרק מבוא שהוא חלק חשוב מכל כתיבת סמינריון, שכן, חשיבותו של פרק זה הינו שלאחר העיון בעמוד הראשון של השער האקדמי, אזי הקורא נחשף לפרק המבוא, כך שלפי האמור בשורות אלו עליו לקבל רקע על הסמינריון.

עוד חשוב לציין כי אף במקרה בו העמוד הראשי של השער מנוסח ומוצג כדבעי, הרי שהמבוא מהווה מעין חלון ראווה של הסמינריון.

שכן, בפרק המבוא כתוב בקצרה על אודות הסמינריון, כאשר לאור האמור בפרק המבוא הקורא יקבל החלטה אם ללמוד את המחקר ומהו המשקל והחשיבות שעליו ליחס לסמינריון, היות וזהו הרושם הראשוני של הקורא ולא תמיד ניתן לתקנו.

מה צריך להופיע בפרק מבוא?

על אף שאין כלל אקדמי הקובע אלו דברים לכתוב ומימה להימנע, אך חלק מהכללים הנהוגים באקדמיה היא שבפרק המבוא יש להתייחס למספר נקודות חשובות, דרכן הקורא יקבל מידע מהותי בסיסי שלפיו יחליט אם לקרוא את המאמר אם לאו.

בפרק המבוא על הסטודנט להציג בפני הקורא מה נמצא בסמינריון. מחד גיסא מהו סדר הפרקים, אך מאידך גיסא, לציין מהם הנושאים השונים אשר בהם עוסקת העבודה, וכן להסביר על כל פרק במפורט, כמו גם על הסטודנט לבאר בדרך מנומקת במילים קצרות על חשיבות המחקר בו בחר לסמינריון.

מה עוד כדאי ורצוי לכתוב?

באופן כללי, על אף שמדובר בפרק אשר אמור להיות באורך של עמוד אחד ולעיתים אחד נוסף, אך היות ומדובר ברושם ראשוני וכן מידע רלבנטי שיש להציגו בפני הקורא, אזי כדאי ורצוי לציין נקודות חשובות נוספות.

דוגמא לכך, כגון: כדאי לציין אף את השערת המחקר אותה מעריך הסטודנט בעת תחילת המחקר, אך מנגד גם אם המסקנה בסופו של המחקר לאור התוצאות תהיה שונה, עדיין רצוי לכתוב את ההשערה הראשונית.

כמו כן, צריך לכתוב אם מדובר במחקר נושאני או עיוני, זאת ועוד, סוג שיטת המחקר והמתודולוגיה בה נעשה שימוש לצורך הסקת המסקנות וממצאי המחקר, וכן על זו הדרך כגון סוג החומר עליו מבוסס המחקר אשר נעשה בו שימוש.

האם ישנה רשימה של חובות לפרק זה?

חשוב לציין, שלצורך כתיבת עבודות סמינריוניות ראוי וכדאי לעשות שימוש בדרכים ובאמצעות הכללים המסורתיים המקובלים בכל העולם האקדמי, כלומר, ככל האפשר להיצמד ולהקפיד אף על כללים אשר הם בגדר מנהג ואינם רשומים כחובה אקדמית.

על כן, אף אם רשימת הדברים האמורים לעיל אינה חובה, שכן, אין צורך לציין את כל אותן הנקודות כתנאי סף קודם לבדיקת העבודה, אלא שיש להן משקל כפול, הן מצד הקורא אשר לפי הרושם הראשוני שלו מפרק המבוא הדבר ישפיע הן על החלטתו אם לעיין במחקר אם לאו וכן על המשקל אשר הוא מייחס למחקר, נוכח הדרך בה הוא מנוסח.

כמו גם, חלק משמעותי מהציון הינו לאור הרצף והקשר והסדר הנכון של בניית העריכה והכתיבה של הסמינריון כפי שראוי להיות כיאה למחקר בעולם האקדמיה, לכן, כפי שיש לשמור על הקשר והרצף בין חלקי העבודה, כך על הקורא לדעת בפרק המבוא את המירב על הסמינריון ולא לגלות זאת רק מקריאת הסמינריון כולו.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
יונית לוי-נחשון

יונית לוי-נחשון

יונית לוי-נחשון מעבירה סדנאות, הרצאות וחוגים בכל רחבי הארץ לצורך התנהלות פיננסית נכונה וכלכלת הבית. יונית היא בעלת תואר שני בתחום מנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן, ובעלת מספר תעודות בתחום ייעוץ השקעות וכלכלה. בזמנה הפנוי היא מקדישה את זמנה לכתיבת מאמרים בנושאי צרכנות, קריירה ועוד

השארת תגובה